Nabízené služby

  1. Dotace, dotační programy, sepisování projektových žádosti
  2. Překladatelská a tlumočnická činnost polština-čeština a čeština-polština
  3. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti atletika, gymnastika, kondiční cvičení, tenis, plavání, vodní turistika, lyžování